Skånska

Wikipedia: Skånska

SVT/Vetenskap: Därför låter skånskan som den gör

Språk och folkminnen: Lyssna på dialekter

Språktidningen: Skåningarna bytte aldrig språk

Nationalencyklopedin: Dialekter

Sveriges Radio: Skånska dialektmysterier

Quiz: Kan du de skånska dialekterna

Kontakt